کتابخانه احادیث شیعه

نشانه خدا دوستىِ انسان

عدّة الداعى :از وحى هاى خداوند متعال به داوود عليه السلام اين بود كه : اى داوود! هر كس محبوبى را دوست بدارد سخنش را باور كند و هر كه از محبوبى خوشش آيد، كردار او نيز در نظرش پسنديده آيد و هر كه به محبوبى اعتماد داشته باشد به او تكيه كند و هر كه شيفته محبوبى باشد در حركت به سوى او بكوشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :نشانه دوست داشتن خداوند متعال دوست داشتن ياد اوست و نشانه ناخوش داشتن خداوند متعال ناخوش داشتن ياد خداوند عزّ و جلّ است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دلِ انسانِ خدا دوست، رنج و سختى در راه خدا را بسيار دوست دارد و دل بى خبر از خدا راحت طلب است. پس، اى فرزند آدم! گمان مبر كه بى رنج و سختى، به مقامِ رفيعِ نيكوكارى دست يابى؛ زيرا كه حق، سنگين و تلخ است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :عشق خدا آتشى است كه در هر چه بيفتد، بسوزاند و نور خدا به هر چه بتابد، فروزانش كند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :خداوند به موسى عليه السلام وحى فرمود: آن كس كه گمان برد مرا دوست دارد اما چون شب فرا رسد چشم از عبادت من فرو بندد، دروغ مى گويد. مگر نه اين است كه هر دلداده اى دوست دارد با دلدار خود خلوت كند؟! هان! اى پسر عمران، چون شب شود من متوجه دوستداران خود شوم و ديده دلشان را بگشايم و كيفرم را در برابر چشمانشان مجسم كنم و با من گفتگو كنند چنان كه گويى مرا مى بينند و در حضور خودم با من سخن مى گويند.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام :حُبُّ اللّه ِ إذا أضاءَ على سِرِّ عَبدٍ أخْلاهُ عن كُلِّ شاغِلٍ ، و كُلُّ ذِكْرٍ سِوى اللّه ِ عند ظُلمة ،حديث و المُحِبُّ أخْلَصُ النّاسِ سِرّا للّه ِ، و أصْدقُهُم قَولاً ، و أوْفاهُم عَهْدا.حديث
امام صادق عليه السلام :هرگاه نور محبّت خدا بر درون بنده اى بتابد، او را از هر مشغله ديگرى تهى گرداند. هر يادى جز خدا تاريكى است. دلداده خدا پاكدل ترين مردم براى خدا است و راست گوترين و وفادارترين آنها به عهد و پيمان است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469