کتابخانه احادیث شیعه

دوست داشتن براى خدا

الدعوات :خداوند متعال به موسى عليه السلام فرمود: آيا هرگز كارى براى من كرده اى؟ موسى عرض كرد: برايت نماز گزاردم، روزه گرفتم، صدقه دادم و تو را ياد كردم . خداوند تبارك و تعالى فرمود: نماز كه برهان و حجّت توست و روزه سپرت و صدقه سايه سرت و ياد من نور براى تو. چه كارى براى من كرده اى؟ موسى عليه السلام عرض كرد: مرا به آن كار كه براى توست راهنمايى فرما. خداوند فرمود: اى موسى! آيا هرگز براى من، با كسى دوستى كرده اى ؟ و به خاطر من با كسى دشمنى ورزيده اى ؟ پس، موسى دانست كه برترين اعمال دوستى و دشمنى به خاطر خداست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :بهترين كارها دوستى و دشمنى كردن به خاطر خداوند متعال است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هرگاه دو نفر به خاطر خدا با هم دوستى كنند، هميشه آن كسى برتر است كه رفيقش را بيشتر دوست داشته باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :براستى كه محكمترين دستاويزهاى اسلام، اين است كه براى خدا دوست بدارى و براى خدا دشمنى ورزى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند متعال فرمود: محبّتِ من براى كسانى حتمى است كه به خاطر من يكديگر را دوست بدارند. محبّت من براى كسانى حتمى است كه براى من با يكديگر پيوند و ارتباط برقرار كنند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دوستى كردن به خاطر خدا يك واجب است و دشمنى ورزيدن به خاطر خدا [نيز ]يك واجب.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :دوستى مؤمن با مؤمن به خاطر خدا، از بزرگترين شاخه هاى ايمان است. بدانيد كه هر كس براى خدا دوست بدارد و براى خدا دشمنى ورزد، و براى خدا عطا كند و به خاطر خدا دريغ نمايد، از برگزيدگان خداست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به يكى از اصحاب خود ـ فرمود : اى بنده خدا! به خاطر خدا دوست بدار، به خاطر خدا نفرت داشته باش، به خاطر خدا دوستى كن، به خاطر خدا دشمنى ورز؛ زيرا دوستى خدا جز با اينها به دست نيايد و آدمى تا چنين نباشد طعم ايمان را نچشد هر چند نماز و روزه اش بسيار باشد. امروزه دوستى و برادرى مردم با يكديگر بيشتر به خاطر دنياست. براى دنيا با هم دوستى مى كنند و براى دنيا دشمنى مى ورزند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آن كس را كه براى اصلاح دين با تو مبارزه مى كند و به تو يقين درست مى بخشد، به خاطر خدا دوست بدار.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوستى كردن براى خدا، نزديكترين خويشاوندى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوستى براى خدا، استوارتر از پيوند خويشاوندى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بهترين ديندارى دوست داشتن براى خدا، دشمنى ورزيدن براى خدا، گرفتن براى خدا و عطا كردن به خاطر خداست.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :دوستى به خاطر خدا، كاملترين نوع نَسَبهاست.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :هرگاه خواستى بدانى كه در تو خيرى هست، به دلت نگاه كن؛ اگر اهلِ طاعتِ خدا را دوست و اهلِ معصيتِ خدا را دشمن داشت، در تو خير هست و خدا هم تو را دوست دارد، ولى اگر اهلِ طاعتِ خدا را دشمن و اهلِ معصيتِ خدا را دوست داشت، خيرى در تو نيست و خدا هم با تو دشمن است. و انسان با كسى است كه دوستش دارد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :دو مؤمن هرگز با هم ديدار نكنند مگر اين كه آن بهتر است كه برادرش را بيشتر دوست داشته باشد. در حديثى ديگر آمده است: كه رفيق خود را بيشتر دوست داشته باشد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :آنان كه به خاطر خدا يكديگر را دوست بدارند، در روز قيامت بر فراز منبرهايى از نور هستند و نورِ پيكرها و منبرهايشان همه چيز را روشن كند، به طورى كه با آن نور، شناخته شوند و گفته مى شود: اينان كسانى هستند كه به خاطر خدا يكديگر را دوست مى داشتند.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :هر كس دوستى و دشمنيش براى دين نباشد دين ندارد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :نشانه دين دوستىِ آدمى، دوست داشتن برادرانش مى باشد.
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام :خداوند به يكى از پيامبران وحى فرمود: دل بركندن تو از دنيا مايه آسودگى زودرس خود توست و دل بستنت به من موجب ارجمندى تو نزد من است. ليكن آيا به خاطر من با كسى دشمنى ورزيده اى و از بهر من با كسى دوستى كرده اى؟
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469