کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

بازداشت عاملِ فرارِ محكوم به اعدام

وسائل الشيعة ـ به نقل از حريز ـ : از امام صادق عليه السلام درباره مردى كه كسى را عمدا كشته و به حاكم شكايت شده و حاكم قاتل را به اولياى مقتول سپرده تا او را بكشند، اما عدّه اى بر آنان حمله كنند و قاتل را از دست اولياى دم فرارى دهند، سؤال نمودم . فرمود : به نظر من كسى (يا كسانى) كه قاتل را از دست اولياى مقتول فرارى داده اند بايد زندانى شوند، تا قاتل را بياورند.
عرض شد: اگر آنها در زندان بودند و قاتل مُرد چه حكمى دارد؟ فرمود : اگر قاتل بميرد، بايد عاملان فرار، همگى ديه را به اولياى مقتول بپردازند.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469