کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

زندانى كردن بعد از اجراى حدّ و پى بردن به حقّ

امام على عليه السلام :ظلم است كه امام و پيشوا بعد از جارى كردن حدّ بر كسى، او را در بازداشت نگه دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :اگر امام (حاكم اسلامى) بعد از جارى كردن حدّ بر كسى او را زندانى كند ظلم كرده است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :زندانى كردن كسى، بعد از روشن شدن حقيقت، ظلم است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469