کتابخانه احادیث شیعه

زندانى كردن متّهم

سنن أبى داوود :پيامبر صلى الله عليه و آله مرد متّهمى را حبس كرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :براى هيچ اتّهامى بازداشت نيست مگر در اتهام به قتل.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :پيامبر صلى الله عليه و آله ، متّهم به قتل را شش روز در بازداشت نگه مى داشت. اگر در اين مدّت اولياى مقتول دليلى بر اثبات قاتل بودن او ارائه نمى دادند، آزادش مى كرد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469