کتابخانه احادیث شیعه

فقر زدايى حجّ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :حجّ، فقر و تهيدستى را از بين مى برد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :حجّ گزاريد تا بى نياز شويد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :هر كس دوبار حجّ گزارد، تا زنده است در خير و بركت به سر خواهد برد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :هر كس سه بار حجّ به جا آورد، هرگز به فقر گرفتار نيايد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :نديده ام كه چيزى همانند مداومت بر زيارت اين خانه چنان سريع توانگرى آورد و فقر را بزدايد.
نمایش منبع
ثواب الأعمال ـ به نقل از اسحاق بن عمار ـ : به امام صادق عليه السلام عرض كردم: من خود را آماده كرده ام كه هر ساله يا خودم به حجّ بروم يا مردى از افراد خانواده ام را با هزينه خودم به حجّ بفرستم، فرمود : آيا بر اين كار مصمّم هستى؟ عرض كردم: آرى. فرمود: اگر چنين كنى يقين داشته باش كه ثروتت زياد خواهد شد و تو را نويد ثروتمندى مى دهم.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469