کتابخانه احادیث شیعه

انواع حجّ

امام صادق عليه السلام :حجّ بر دو گونه است: حجّ براى خدا و حجّ براى مردم. كسى كه براى خدا حجّ گزارد، خداوند بهشت را به او پاداش دهد، و هر كه براى مردم حجّ رود، پاداش و ثوابش در روز قيامت به عهده همان مردم است.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ درباره نشانه هاى ظهور امام مهدى عليه السلام ـ : حجّ رفتن و جهاد كردن براى غير خدا را ديدى ··· در آن زمان به هوش باش و از خدا نجات (فرج) را بطلب.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :هر كس براى خدا حجّ گزارد و قصدش رياكارى و شهرت طلبى نباشد، قطعا خداوند او را مى آمرزد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469