کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

فراوانى دروغ بندان بر پيامبر صلى الله عليه و آله در حيات ايشان

امام على عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از احاديث ساختگى ـ فرمود : در ميان مردم سخنان حقّ و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عامّ و خاصّ و محكم و متشابه و احاديث صحيح حفظ شده و روايات موهوم و نادرست، وجود دارد. در زمان پيامبر خدا صلى الله عليه و آله بر او چندان دروغ بستند كه خطبه اى ايراد كرد و فرمود: «هر كه به عمد بر من دروغ بندد، جايش دوزخ است». حديث را چهار گروه برايت نقل كردند ···
نمایش منبع
امام على عليه السلام :در زمان حيات پيامبر چندان به آن حضرت دروغ بستند كه خطبه اى ايراد كرد و فرمود: اى مردم! كسانى كه بر من دروغ مى بندند، زياد شده اند؛ هر كس به عمد بر من دروغ بندد، جايش در آتش است. با اين حال بعد از پيامبر باز بر او دروغ بستند.
نمایش منبع
حدیث روز 

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله : :

فَنَيرِزُوا إن قَدَرتُم كُلَّ يَومٍ يَعني تَهادَوا و تَواصَلُوا فِي اللّه‏ِ؛

اگر مى توانيد هر روز را نوروز كنيد؛ يعنى در راه خدا به يكديگر هديه بدهيد و با يكديگر پيوند داشته باشيد.

دعائم الإسلام: ج2، ص326

چهل حدیث « عید »

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454