کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

برحذر داشتن از دروغ بستن بر پيامبر صلى الله عليه و آله

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس، به عمد، بر من دروغ بندد جايگاهش آتش است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس از قول من حديثى را كه فكر مى كند دروغ است، نقل كند، يكى از دو دروغگوست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس بر من دروغ بندد، در دوزخ برايش خانه اى ساخته شود كه در آن بچرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس، براى گمراه كردن مردم، به عمد بر من دروغ بندد، جايگاهش در آتش است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :بار خدايا! من براى آنان روا نمى دانم كه بر من دروغ بندند.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :از بزرگترين گناهان كبيره اين است كه كسى سخنى را به من نسبت دهد كه من نگفته ام.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469