کتابخانه احادیث شیعه

درستى حديث و سازگارى با قرآن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :حديث مرا با كتاب خدا بسنجيد، اگر موافق بود، از من است و من آن را گفته ام.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :با هر حقّى حقيقتى است و با هر امر درستى نورى؛ پس آنچه با كتاب خدا سازگار بود، آن را بپذيريد و اگر مخالف كتاب خدا بود رهايش كنيد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :هر حديثى كه با قرآن سازگار نباشد، ساختگى است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469