کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

آنچه بايد در نقل حديث رعايت كرد

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :تنها آن دسته از احاديث مرا براى امتم بگوييد كه انديشه آنها تحمل پذيرش آن را داشته باشد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :ما مأموريم كه با مردم به فراخور فهمشان سخن بگوييم.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :اگر حديثى را براى مردم بگويى كه فهمشان به آن نرسد، بى گمان برخى از آنها را گرفتار فتنه (گمراهى) خواهى كرد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر كس حديثى نقل كند كه تفسيرش را نه خودش بفهمد و نه شنونده، آن حديث مايه گمراهى گوينده و شنونده است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هر گاه با مردم از پروردگارشان سخن گفتيد، چيزى نگوييد كه آنان را به وحشت اندازد و پذيرفتنش بر ايشان سنگين باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آيا دوست داريد خدا و پيامبرش دروغزن شمرده شوند؟! احاديثى را كه مردم مى فهمند برايشان بگوييد و از گفتن آنچه نمى توانند بفهمند و انكار مى كنند خوددارى ورزيد. [كه در غير اين صورت ، حديث را انكار مى كنند و انكار آن به منزله دروغگو شمردن خدا و پيامبر و امام است].
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469