کتابخانه احادیث شیعه

دور كردن حدود و مجازاتها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :تا جايى كه مى توانيد حدود و مجازاتها را از مسلمانان دور كنيد. اگر براى مسلمان [گناهكار] محمل و مفرّى يافتيد او را آزاد كنيد ؛ زيرا اگر امام در بخشودن خطا كند بهتر است كه در كيفر دادن گرفتار خطا شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :تا زمانى كه مى توانيد گريزگاهى پيدا كنيد ، از جارى ساختن حدود بر بندگان خدا خوددارى ورزيد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :كيفرها را با شبهات دور كنيد .حديث
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469