کتابخانه احادیث شیعه

اجرا نكردن حدود

المقنع:مرد شكم گنده بيمارى را كه زنا كرده بود، نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آوردند . رسول خدا صلى الله عليه و آله يك چوب خوشه خرما كه صد سر شاخه داشت آورد و به عنوان حدّ، يك ضربه بر او نواخت ؛ زيرا خوش نداشت كه حدّى از حدود خدا را تعطيل كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هيچ كس خوشبخت نشود مگر با اقامه حدود خداوند، و هيچ كس به بدبختى نيفتد مگر به سبب فرو گذاشتن آن حدود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ به نقل از پدرانش عليهم السلام ـ فرمود : زنى را كه در ميان قوم و قبيله خود شرافت و حرمتى داشت به جرم دزدى نزد رسول خدا صلى الله عليه و آله آوردند، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمان داد دست او را قطع كنند . عده اى از قريش نزد پيامبر آمدند و عرض كردند : اى پيامبر خدا! دست زن شريفى مثل او را به خاطر خطاى كوچكى قطع مى كنى؟!
فرمود : آرى ، پيشينيان شما به سبب چنين كارى به نابودى افتادند . آنها حدود (كيفرها) را درباره ضعيفانشان اعمال مى كردند و با قدرتمندان و اشراف خود، كارى نداشتند ؛ از اين رو هلاك گشتند .
نمایش منبع
كنز العمّال :زنى از بنى مخزوم، كالا به عاريه مى گرفت و سپس حاشا مى كرد [كه كالايى گرفته است] . پيامبر صلى الله عليه و آله دستور داد دست او را قطع كنند . خانواده آن زن، نزد اسامه رفتند و از او خواستند نزد پيامبر صلى الله عليه و آله وساطت كند . اسامه نيز درباره آن زن با پيامبر صلى الله عليه و آله صحبت كرد . پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود : اى اسامه ! نبينم درباره [جارى نشدن ]حدّى از حدود خدا صحبت كنى! پيامبر صلى الله عليه و آله ، سپس به ايراد خطبه پرداخت و فرمود : پيشينيان شما از آن رو هلاك شدند، كه اگر در ميان آنها اشراف زاده اى دزدى مى كرد، كارى به او نداشتند و اگر ضعيف و بيچاره اى دست به سرقت مى زد، دستش را مى بريدند. سوگند به آن كه جانم در دست اوست، اگر فاطمه دختر محمّد هم اين كار را مى كرد، دستش را قطع مى كردم . آن گاه دست آن زن مخزومى را قطع كرد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469