کتابخانه احادیث شیعه

نهى از تجاوز كردن از حدود

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :خداوند براى شما حدودى معيّن كرده است ، از آنها تجاوز نكنيد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :[در روز قيامت] حاكمى را كه يك تازيانه از حدّ كاسته است مى آورند . او مى گويد : پروردگارا ! از روى دلسوزى به بندگانت اين كار را كردم . خداوند به او مى فرمايد : آيا تو به آنان از من دلسوزترى؟ ! آن گاه دستور داده مى شود او را در آتش افكنند . سپس كسى را كه يك تازيانه بيشتر زده است مى آورند . او نيز مى گويد : براى آن تازيانه اى بيشتر زدم تا از گناهانت باز ايستند! پس فرمان مى رسد كه او را نيز در آتش افكنند.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ درباره آيه «اينها حدود خداست ، از آنها تجاوز نكنيد و هر كس از حدود خدا فراتر رود، پس همانند ستمگران» ـ فرمود : خداوند بر زناكار خشم آورده و صد تازيانه براى او قرار داده است . پس هر كس از روى خشم بيش از اين بزند من نزد خداوند از او بيزارى مى جويم .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :امير المؤمنين عليه السلام به قنبر دستور داد مردى را حدّ بزند . قنبر از روى عصبانيت سه تازيانه بيشتر زد. على عليه السلام قنبر را با سه تازيانه قصاص كرد .
نمایش منبع
كنز العمّال ـ به نقل از عبد اللّه بن معقل ـ : على عليه السلام دستور داد مردى را تازيانه بزنند ، ولى جلاّد دو تازيانه بيشتر زد ، و على عليه السلام او را با دو تازيانه قصاص كرد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469