کتابخانه احادیث شیعه

نهى از جنگيدن با اين گروهها

امام على عليه السلام :با كسى كه به دين چنگ زده است مجنگ ، زيرا كسى كه با دين پنجه افكند، در هم شكسته شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با آن كه پشتوانه اش حقّ است ، مستيز ؛ كه ستيزنده با حق شكست خورَد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469