کتابخانه احادیث شیعه

آداب جنگ

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :سال خوردگان فرتوت و كودكان خرد سال و زنان را نكشيد ، [در غنايم] خيانت نكنيد و غنايم خود را سر جمع كنيد و رفتارى شايسته و نيكو داشته باشيد كه خداوند نيكوكاران را دوست دارد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :چه شده است كه نسل كشى مى كنيد ؟ مگر نه اين است كه بهترينهاى شما، فرزندان همين مشركان هستند ؟ سوگند به آن كه جان محمّد در دست اوست، هيچ انسانى زاده نمى شود، مگر بر سرشت توحيد، تا آن كه زبانش آن را آشكار كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :فرستادگان و گروگانها را نبايد كشت .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله :هيچ انسان و حيوانى را مُثْله نكنيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با دشمن نجنگيد تا او جنگ را آغاز كند؛ زيرا شما بحمد اللّه حجّت داريد و اين كه شما آنان را بگذاريد تا آغازگر جنگ باشند، خود، حجّت ديگرى براى شما در برابر آنان است. اگر به اذن خداوند، دشمن شكست خورد و فرارى شد، پشت كرده را نكشيد و به آن كه در چنگتان گرفتار آمده است صدمه نزنيد و كار زخمى را نسازيد و زنان را با آزار و اذيت نينگيزيد .
در نقل ديگرى از اين خبر آمده است : «··· عورتى را مكشوف نكنيد و كشته اى را مُثْله ننماييد ···» .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :رسول خدا صلى الله عليه و آله از مسموم كردن شهرهاى مشركان نهى فرمود .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام :اگر اسيرى گرفتى كه قدرت راه رفتن نداشت و تو وسيله اى براى حمل او نداشتى او را نكش و آزادش كن ؛ زيرا نمى دانى كه حكم امام درباره او چيست.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :رسول خدا صلى الله عليه و آله هرگاه مى خواست سپاهى را گسيل دارد، آنها را فرا مى خواند و در برابر خود مى نشاند و مى فرمود : به نام خدا و با يارى خدا و در راه خدا و بر آيين پيامبر خدا رهسپار شويد ، در غنايم دست نبريد، دست به مُثْله كردن نزنيد ، خيانت نكنيد، پير مرد رفتنى و كودك خرد سال و زن را نكشيد، و درختى را قطع نكنيد، مگر آن كه ناچار بدين كار (قطع درخت) شويد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469