کتابخانه احادیث شیعه

تشويق به كسب مكارم اخلاق

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من، در حقيقت، براى اين برانگيخته شده ام كه مكارم اخلاق را به كمال رسانم .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من، در حقيقت، براى اين برانگيخته شده ام كه نيكويى خويها را به كمال رسانم .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند سبحان مكارم اخلاق را سبب پيوند ميان خود و بندگانش قرار داده است ، پس ، هر يك از شما را همين بس كه به خويى كه متّصل به خداست، چنگ آويزد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در راه كسب مكارم اخلاق پشتكار و پايدارى ورزيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : براى تحصيل مكارم اخلاق، نهايت كوشش خود را به كارگير، تا از گناهان برهى و مكارم را به دست آورى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : گيرم كه اميد به پاداش و ترس از كيفر در ميان نباشد ، آيا بايد به مكارم اخلاق پشت كنيد؟
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى كميل ! به خانواده خود فرمان ده كه در روز به دنبال كسب مكارم اخلاق باشند و در شب نياز كسى را كه خفته است بر آورند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام كاظم عليه السلام : :

لو كانَ فيكُم عِدّةُ أهلِ بَدرٍ لَقامَ قائمُنا؛

اگر در ميان شما به تعداد اهل بدر وجود داشت قائم ما قيام مى كرد.

مشكاة الأنوار ، ٦٣

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454