عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

تشويق به كسب مكارم اخلاق

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من، در حقيقت، براى اين برانگيخته شده ام كه مكارم اخلاق را به كمال رسانم .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : من، در حقيقت، براى اين برانگيخته شده ام كه نيكويى خويها را به كمال رسانم .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند سبحان مكارم اخلاق را سبب پيوند ميان خود و بندگانش قرار داده است ، پس ، هر يك از شما را همين بس كه به خويى كه متّصل به خداست، چنگ آويزد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در راه كسب مكارم اخلاق پشتكار و پايدارى ورزيد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : براى تحصيل مكارم اخلاق، نهايت كوشش خود را به كارگير، تا از گناهان برهى و مكارم را به دست آورى.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : گيرم كه اميد به پاداش و ترس از كيفر در ميان نباشد ، آيا بايد به مكارم اخلاق پشت كنيد؟

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اى كميل ! به خانواده خود فرمان ده كه در روز به دنبال كسب مكارم اخلاق باشند و در شب نياز كسى را كه خفته است بر آورند .

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419