کتابخانه احادیث شیعه

نهم : روز شوراها

صفحه اختصاصي حديث و آيات
قال الله تعالي : و كسانى كه . . . كارشان در ميانشان مشورت است .
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات
قال الله تعالي : اى پيامبر! در كارها با ايشان مشورت كن ، و آن گاه كه تصميم گرفتى بر خدا توكّل كن .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :مشورت دژى در مقابل [هجوم] پشيمانى و مايه ايمنى از سرزنش است .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :اى على! با ترسو مشورت مكن ؛ زيرا راه حلّ مشكل را بر تو تنگ مى كند ، و با بخيل مشورت مكن ؛ زيرا تو را از هدف باز مى دارد ، و با حريص مشورت مكن ؛ زيرا آزمندى را در نظرت زينت مى دهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :هيچ پشتيبانى اطمينان بخش تر از مشورت نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :با دشمن خردمندت مشورت كن ، ولى از رأى دوست نادان خود بيمناك باش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :بهترين كسان براى مشورت ، صاحبان خرد و دانش و افراد با تجربه و دورانديش اند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :پيش از تصميم گيرى ، مشورت كن و پيش از عمل بينديش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :مشورت دهنده بايد در ارائه نظرش كوشا باشد ، و ضمانت پيروزى بر عهده او نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :رأى و نظر كسى برتر است كه خود را از رأى مشاور بى نياز نداند .
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام :هيچ قومى با يكديگر مشورت نكردند مگر آن كه به راه پيشرفت خود رهنمون شدند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : در مشورت نخستين كس مباش كه نظر مى دهد و از اظهار نظر ناسخته بپرهيز .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :كسى كه مشورت كند ، اگر كارش را درست انجام دهد ، مردم او را بستايند و اگر به خطا رود ، معذورش دارند .
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت علی علیه السلام: :

اِنَّ رَأيَكَ لا يَتَّسِعُ لِكُلِّ شَئٍ فَفَرِّغْهُ لِلْمُهِمَّ؛

فكر تو گنجايش هر چيز را ندارد، پس آن را براى آنچه «مهم» است، فارغ گردان.

غررالحكم: ج2، ص606

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462