کتابخانه احادیث شیعه

دوازدهم : روز معلّم

صفحه اختصاصي حديث و آيات
قال الله تعالي : اوست خدايى كه در ميان مردمِ درس نخوانده پيامبرى از خودشان مبعوث كرد تا آياتش را بر آنها بخواند و آنها را تزكيه كند و كتاب و حكمت بياموزد .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :من معلّم برانگيخته شدم . .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :بخشنده ترين شما پس از من ، كسى است كه دانشى بياموزد ، آن گاه دانش خود را بپراكند .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :از هر كس كه حرفى آموختى ، بنده او شده اى .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :خدايا ! آموزگاران را بيامرز ؛ عمرشان را دراز و كسبشان را با بركت كن .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :كسى كه در پى تحصيل علم رود ، اين عمل كفّاره گناهان گذشته او است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :به احترام پدر و معلّمت از جاى برخيز ، گرچه فرمان روا باشى .
نمایش منبع
امام سجّاد عليه السلام :حق استاد تو اين است كه بزرگش دارى و محضرش را محترم شمارى و با دقّت به سخنانش گوش بسپارى .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :زكات دانش ، آموختن آن به بندگان خدا است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :در پيشگاه كسى كه از او دانش مى آموزيد ، فروتن باشيد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469