کتابخانه احادیث شیعه

3 . خوش رفتارى با مردم

امام على عليه السلام :هر كس بر مسند سياست نشيند ، بايد بر رنج سياست صبر كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :آن كه رفتار نيكش فراون شود ، مردم بر برترى اش اتّفاق كنند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :رفتار نيكو ، نشان زيبايى قدرت و پناهگاه زمام دارى است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

أَلْمُـرُوَّةُ تَمْنَعُ مِنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ؛

مـــروّت، انسان را از هرگونه پستى باز مى ‏دارد.

ميزان الحكمة: ج9، ص110

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454