کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

چهاردهم : روز احسان و نيكوكارى

صفحه اختصاصي حديث و آيات
قال الله تعالي : خداوند به عدل و احسان فرمان مى دهد .
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات
قال الله تعالي : و به [پاس] دوستى [خدا] بينوا و يتيم و اسير را خوراك مى دهند . «ما براى خشنودى خدا است كه به شما مى خورانيم و پاداش و سپاسى از شما نمى خواهيم» .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :خداوند كمك به اندوهگين و يارى خواه را دوست دارد .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :هر كس يتيمى را سرپرستى كند تا بى نياز شود ، خداوند ، در برابر ، بهشت را بر او واجب مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :خوشا به حال آن كه به بندگان خدا نيكى كند و براى آخرت خود زاد و توشه برگيرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن گونه كه يارى مى كنى ، يارى مى شوى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :محبوب ترين مؤمن نزد خداوند ، كسى است كه مؤمن فقيرى را ، در تنگدستى دنيا و گذران زندگى ، يارى رساند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :خداوند در پى يارى مؤمن است ، تا وقتى كه مؤمن در پى يارى برادر خويش است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :با يكديگر پيوند داشته باشيد و به هم نيكى كنيد ، و با يكديگر مهربان باشيد و همچنان كه خداوند به شما دستور داده است ، برادرانى نيكوكار باشيد.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :هر مؤمنى كه گرفتارى مؤمنى را بر طرف كند ، خداوند هفتاد گرفتارى دنيا و آخرت را از وى دور مى سازد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :خداوند در زمين بندگانى دارد كه براى برآوردن نيازهاى مردم مى كوشند ؛ اينان ايمنى يافتگان روز قيامت اند .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465