کتابخانه احادیث شیعه

پانزدهم : روز درخت كارى

پيامبر صلي الله عليه و آله : هر كس درختى بكارد و در نگهدارى آن بكوشد تا ميوه دهد ، در برابر هرچه از آن ميوه به دست آيد ، پاداشى نزد خدا خواهد داشت .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :اگر قيامت فرا رسد و در دست يكى از شما نهالى باشد ، چنانچه بتواند برنخيزد تا آن را بكارد ، بايد آن را بكارد .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :هر كه نهالى بكارد ، خداوند به مقدار ميوه اى كه از آن درخت به دست مى آيد ، در نامه اعمال او پاداش مى نويسد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :درختان ميوه را قطع نكنيد كه خداوند بر شما عذاب فرو مى ريزد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :كشت كنيد و درخت بنشانيد ؛ به خدا قسم آدميان كارى برتر و پاك تر از اين نكرده اند .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

المَسجونُ مَن سَجَنَتهُ دُنياهُ عَن آخِرَتِهِ؛

زندانى [واقعى] كسى است كه دنيايش او را از آخرتش باز داشته باشد.

الكافي : ج2، ص455، ح9

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469