کتابخانه احادیث شیعه

سخنان برگزيده

امام كاظم عليه السلام :زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :آن كه نادارى حيرانش كند ، توانگرى سرمستش سازد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :هيچ گاه دو تن به هم دشنام ندادند جز آن كه بالاتر به مرتبه فروتر سقوط كرد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :جهاد زن خوب شوهر دارى كردن است .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :حق را بگو ، اگرچه نابودى تو در آن باشد ؛ زيرا نجات تو در همان است .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :خردمند دروغ نمى گويد ، اگرچه ميل او در آن باشد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :مهرورزى با مردم نيمى از عقل است .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :كسى كه دو روزش با هم برابر باشد، زيان كار است. كسى كه امروزش بدتر از ديروزش باشد ، از رحمت خدا به دور است . كسى كه رشد و بالندگى در خود نيابد ، به سوى كاستى ها مى رود و آن كه در راه كاستى و
نقصان گام بر مى دارد مرگ برايش بهتر از زندگى است .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام :مال حرام افزون نمى گردد و اگر هم افزون گردد بركت نمى يابد .
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت علی علیه السلام: :

اِنَّ رَأيَكَ لا يَتَّسِعُ لِكُلِّ شَئٍ فَفَرِّغْهُ لِلْمُهِمَّ؛

فكر تو گنجايش هر چيز را ندارد، پس آن را براى آنچه «مهم» است، فارغ گردان.

غررالحكم: ج2، ص606

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462