کتابخانه احادیث شیعه

سخنان برگزيده

امام جواد عليه السلام :بدان كه از ديد خداوند پنهان نيستى ، پس بنگر چگونه اى .
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام :هر كه كار زشتى را نيك بشمارد ، در آن كار شريك است .
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام :آن كه به غير خداوند روى آورد ، خداوند به همو واگذارش كند .
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام :آن كه از هواى نفس خود پيروى كند ، آرزوى دشمنش را برآورده است .
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام :شتاب مكن تا برسى يا نزديك شوى .
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام :در ظاهر ، دوست خدا و در باطن ، دشمن خدا مباش .
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام :تأخير در توبه كردن فريب خوردن است .
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام :آن كه سازش و مدارا را ترك كند ، ناگوارى به او روى آورد .
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام :كسى كه راه ورود به كارى را نشناسد ، راه برون شدن از آن درمانده اش مى كند .
نمایش منبع
امام جواد عليه السلام :هر كه از نشستن در پايين مجلس خرسند باشد ، خدا و فرشتگانش پيوسته بر او درود مى فرستند تا آن گاه كه برخيزد .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

أحَبُّ الأعمالِ إلى اللّه‏ِ عَزَّوجلَّ الصَّلاةُ، و هي آخِرُ وَصايا الأنبياءِ؛

محبوبترين كارها نزد خداوند عز و جل، نماز است و آن آخرين سفارش پيامبران مى ‏باشد.

من لا يحضره الفقيه : 1/210/ 638

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469