کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

2 . غيبت امام مهدى عليه السلام

امام باقر عليه السلام :قائم را دو غيبت است : در يكى از آنها (از بس طولانى است) درباره اش گفته مى شود: «او مُرد و معلوم نيست به كدام وادى رفته است !» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :قائم را دو غيبت است : يكى طولانى و ديگرى كوتاه . در غيبت نخستين جايگاه آن حضرت را شيعيان خاص او مى دانند ، و در غيبت دوم از جايگاه او كسى جز خدمتكارانش ، كه بر دين اويند ، آگاه نيست .
نمایش منبع
امام مهدى عليه السلام : چگونگى بهره مندى از وجود من در دوران غيبتم ، همچون بهره اى است كه از خورشيد مى برند ، آن گاه كه ابر آن را از ديدگان نهان مى كند .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465