کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

5 . ظهور امام مهدى عليه السلام

امام على عليه السلام : .هرگاه آواز دهنده اى از آسمان آواز داد كه . «همانا حق در ميان خاندان محمّد است» ، در آن هنگام نام مهدى بر سر زبان هاى مردم مى افتد و از جام محبّت او مى نوشند و جز نام او بر زبان ندارند .
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام :خداوند قائم ما را از پس پرده غيبت بيرون مى آورد و آن گاه او از ستم گران انتقام مى گيرد .
نمایش منبع
امام حسين عليه السلام :آن گاه كه برپا دارنده عدالت (امام مهدى عليه السلام) قيام كند ، عدالتش نيكوكار و بدكار را فرا گيرد .
نمایش منبع
امام سجّاد عليه السلام :آن گاه كه قائم ما قيام كند ، خدا آفت را از شيعيان ما بزدايد و دل هايشان را چون پاره هاى آهن [استوار] سازد .
نمایش منبع
امام مهدى عليه السلام :منم كه زمين را از عدالت لبريز مى كنم ، چنان كه از ستم آكنده است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على علیه السلام: :

اِقبَل عُذرَ أخيكَ، فَإِن لَم يَكُن لَهُ عُذرٌ فَالتَمِس لَهُ عُذرا؛

عُذر برادرت را بپذير، و اگر عذرى ندارد، برايش عذر بتراش.

تحف العقول، ص 112

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465