کتابخانه احادیث شیعه

نهم تا سيزدهم : حجّ

صفحه اختصاصي حديث و آيات
قال الله تعالي : براى رضايت خدا ، حجّ خانه خدا بر عهده مردم است ؛ براى كسى كه بتواند راهى بدان يابد . و هر كه كفر ورزد ، همانا خداوند از جهانيان بى نياز است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :حج گزار و عمره گزار ميهمان خدايند ، و بر خدا است كه مهمانش را گرامى بدارد و او را با مغفرت خويش در ميان گيرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام :حجّ و عمره فقر را از بين مى برد ، گناهان را پاك و بهشت را واجب مى كند .
نمایش منبع
امام سجّاد عليه السلام :حقّ حجّ [بر تو] آن است كه بدانى حجّ، به ميهمانى پروردگارت رفتن
است . و از گناهان به سوى او گريختن، و سبب قبولى توبه، و گزاردن فريضه اى كه خداوند آن را بر تو واجب كرده است .
نمایش منبع
امام سجّاد عليه السلام :حجّ و عمره به جاى آريد تا بدنتان سالم و روزيتان فراخ شود .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :حجّ آرام بخش دل ها است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :هر كس حجّ واجبش را به جاى آورَد ، گره اى از آتش ، از گردن خويش گشوده است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :هرگاه قصد حجّ كردى ، دلت را براى خدا از هر بازدارنده و حجابى بپيراى .
نمایش منبع
حدیث روز

امام صادق عليه ‏السلام : :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛

در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3469