کتابخانه احادیث شیعه

2 . نقش زن در خانواده

پيامبر صلي الله عليه و آله :اگر قرار بود دستور دهم كسى در برابر كسى سجده كند ، به زن دستور مى دادم تا شوهرش را سجده كند .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :هر زنى كه در خانه شوهر خود به قصد سامان دادن كارهاى خانه چيزى را جابه جا كند خداوند به او نظر مى كند و هر كه خداوند به او نظر كند عذابش نمى دهد .
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :زنى كه شوهر خود را بر انجام دادن كارهايى وادار كند كه او توانايى انجام دادن آنها را ندارد، هيچ يك از كارهاى نيك او پذيرفته نخواهد شد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام :براى زن نزد پروردگارش هيچ شفاعت كننده اى كارسازتر از خشنودى شوهرش نيست .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :خوشبخت است خوشبخت ، آن زنى كه شوهر خود را گرامى مى دارد و آزارش نمى هد و در همه حال از وى فرمان مى برد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :زن با شوهر سازگار خود ناگزير از رعايت سه نكته است : حفظ كردن خود از هر گناه و آلودگى تا شوهرش در هر حال ، خوشايند يا ناخوشايند ، در دل به او اطمينان داشته باشد ؛ مراقبت از او و زندگى اش تا شوهرش در صورتى كه لغزشى از او سرزند با او مهربانى كند ، و اظهار عشق به او با عشوه و دلبرى و ظاهر مناسب و خوشايند در نظر او .
نمایش منبع
حدیث روز 

حضرت علی علیه السلام: :

اِنَّ رَأيَكَ لا يَتَّسِعُ لِكُلِّ شَئٍ فَفَرِّغْهُ لِلْمُهِمَّ؛

فكر تو گنجايش هر چيز را ندارد، پس آن را براى آنچه «مهم» است، فارغ گردان.

غررالحكم: ج2، ص606

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3462