کتابخانه احادیث شیعه

3 . نقش فرزندان در خانواده

صفحه اختصاصي حديث و آيات
قال الله تعالي : و پروردگار تو مقرّر كرد كه جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد. اگر يكى از آن دو ، يا هر دو ، در كنار تو به سالمند رسيدند، به آنها [حتّى] اُفّ مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها به شايستگى سخن گوى و از سرِ مهربانى، بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو : پروردگارا! آن دو را رحمت كن، چنان كه مرا در خُردى پروردند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : نيكى به پدر و مادر، بزرگ ترين فريضه است.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام :خداوند به سپاسگزارى از خود و پدر و مادر فرمان داده است ؛ پس هر كه از پدر و مادرش سپاسگزارى نكند ، خداوند را سپاس نگفته است.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام :نيكى كردن به پدر و مادر واجب است ، اگر چه مشرك باشند و نبايد در معصيت خالق از آنان اطاعت كرد.
نمایش منبع
پيامبر صلي الله عليه و آله :خوشا به حال كسى كه به پدر و مادرش نيكى كند ، خداوند عمرش را زياد مى كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام :پدر و مادر را بر فرزند سه حقّ است : در همه حال شكرگزار آنها باشد ؛ در هر چه او را امر و نهى مى كنند ، به جز معصيت خدا ، اطاعتشان كند و در نهان و آشكار خيرخواه آنان باشد.
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله :

فاطِمَةُ أَعَزُّ النّاسِ عَلَيَّ

فاطمه عزيزترين مردم نزد من است

بشارة المصطفى ، ص 70

حدیث روز زن ، حدیث روز مادر

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3465