کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

12 ـ آرام گرفتن دلها به ياد خدا

امام على عليه السلام : ياد خدا سينه ها را صيقل مى دهد و دلها را آرامش مى بخشد .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعا ـ گفت : الهى! دلهاى شيدا، سرگشته تواند و خِردهاى گوناگون بر معرفت تو فراهم و همداستان گشته اند . دلها جز با ياد تو آرام نمى گيرند و جانها جز با ديدن تو آرامش نمى يابند .
نمایش منبع
امام زين العابدين عليه السلام ـ در دعا ـ گفت : الهى! ما را از آنان قرار ده كه ريشه هاى درختانِ شوقِ تو در باغهاى سينه هايشان در هم پيچيده و تنيده است . . . و جانهايشان با بازگشت به سوى خداى همگان اطمينان يافته و ارواحشان به پيروزى و رستگارى، يقين كرده است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461