کتابخانه احادیث شیعه

نويد رؤيا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ درباره آيه «بشارت است ايشان را . . .» ـ فرمود : آن بشارت ، خوابِ خوبى است كه مؤمن مى بيند و به وسيله آن در دنيايش نويد داده مى شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ درباره همين آيه ـ فرمود : منظور از بشارت، رؤياىِ خوبى است كه مؤمن مى بيند ، يا كسى ديگر برايش مى بيند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به پرسش جابر از آيه «بشارت است آنان را . . .» ـ فرمود : تاكنون كسى درباره آن از من نپرسيده است . آن بشارت [در دنيا] رؤياى خوبى است كه مسلمان مى بيند، يا برايش ديده مى شود و در آخرت، بهشت باشد .
نمایش منبع
بحار الأنوار : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود : از نبوّت فقط نويد دهنده ها باقى مانده است . پرسيدند : نويد دهنده ها چيست؟ فرمود : رؤياى خوب .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رؤياىِ خوب، يكى از دو نويد است .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله صبح كه مى شد به اصحابش مى فرمود : آيا كسى نويد دهنده اى دارد؟ منظور آن حضرت رؤيا بود.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام باقر علیه السلام : :

لافَضيلَةَ كَالجِهادِ، و لاجِهادَ كَمُجاهَدَةِ الهَوى؛

فضيلتى چون جهاد نباشد، و هيچ جهادى چون پيكار با هواى نفْس نيست.

گزیده تحف العقول، ح 140

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461