کتابخانه احادیث شیعه

قطع درخت

امام صادق عليه السلام : درختان ميوه را قطع نكنيد، كه خداوند بر سر شما عذاب فرو مى ريزد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : قطع درخت خرما ، مكروه است .
نمایش منبع
الكافى به نقل از عمار بن موسى : امام صادق عليه السلام ـ در پاسخ به سؤال از قطع درخت ـ فرمود : اشكالى ندارد . عرض كردم : درخت سدر چه؟ فرمود : اشكالى ندارد ، قطع درخت سدر در بيابان مكروه است؛ چون اين درخت در صحرا كمياب است اما در اين جا كراهتى ندارد .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام ـ در پاسخ به پرسش احمد بن محمّد بن ابى نصر از بريدن درخت سدر ـ فرمود : يكى از دوستان تو نيز در اين باره از من پرسيد و من به او [چنين ]نوشتم : ابو الحسن عليه السلام درخت سدرى را بُريد و به جاى آن يك انگور بن نشاند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام هادی عليه ‏السلام : :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛

نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454