کتابخانه احادیث شیعه

شك و ترديد

امام على عليه السلام : چقدر نزديك است . . . شكّ به ترديد (شبهه) .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شكّ ، [ موجب و يا ناشى شده ]ترديد است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام هادی عليه ‏السلام : :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛

نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454