عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

پاداش شكيبا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند جلّ جلاله فرمود : من دنيا را براى معاوضه به بندگان خود داده ام . . . هركه چيزى از آن به من قرض ندهد و من به زور از او بستانم [و او صبر كند] سه نعمت به او عطا كنم ، كه اگر يكى از آنها را به فرشتگانم دهم خرسند شوند : درود و هدايت و رحمت [من] . خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد : «همانان كه چون مصيبتى به آنها رسد ، گويند : ما از آن خداييم و به سوى او باز مى گرديم . درودها و رحمتى از پروردگارشان بر آنها باد و همانان رهيافتگانند» .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از مؤمن و نا شكيبى او در برابر بيماريها تعجّب مى كنم . اگر مى دانست كه بيمارى او برايش چه ثوابى دارد ، هر آينه دوست داشت كه پيوسته بيمار باشد تا آن گاه كه پروردگارش را ملاقات كند .

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : اگر مؤمن مى دانست كه در مصيبتها چه پاداشى براى او نهفته است ، آرزو مى كرد كه با قيچى تكّه تكّه شود .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : مصيبتى را كه نعمت شكيبايى در برابر آن به تو داده شده و به سبب آن مستوجب ثواب الهى هستى ، هرگز مصيبت به شمار مياور ؛ بلكه مصيبت آن است كه مصيبت زده بر اثر نا شكيبى به هنگام آمدن مصيبت ، از اجر و ثواب آن محروم شود .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر مردى كه به دردى گرفتار شود و شكيبايى ورزد و آن را در راه خدا به شمار آورد ، خداوند اجر هزار شهيد را برايش رقم زند .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هر يك از شيعيان ما كه گرفتار شود و شكيبايى ورزد ، اجر هزار شهيد دارد .

پرینت احادیث 

پيامبر اکرم صلى‏ الله‏ عليه ‏و ‏آله

لا تَتَّكِلْ إلى غَيرِ اللّه‏ِ فيَكِلَكَ اللّه‏ُ إلَيهِ
به كسى غير از خدا تكيه نكن، كه خداوند تو را به همو وا مى‏ گذارد

مستدرك الوسائل : 11/217/12790

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3439