کتابخانه احادیث شیعه

پاداش شكيبا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند جلّ جلاله فرمود : من دنيا را براى معاوضه به بندگان خود داده ام . . . هركه چيزى از آن به من قرض ندهد و من به زور از او بستانم [و او صبر كند] سه نعمت به او عطا كنم ، كه اگر يكى از آنها را به فرشتگانم دهم خرسند شوند : درود و هدايت و رحمت [من] . خداوند عزّ و جلّ مى فرمايد : «همانان كه چون مصيبتى به آنها رسد ، گويند : ما از آن خداييم و به سوى او باز مى گرديم . درودها و رحمتى از پروردگارشان بر آنها باد و همانان رهيافتگانند» .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : از مؤمن و نا شكيبى او در برابر بيماريها تعجّب مى كنم . اگر مى دانست كه بيمارى او برايش چه ثوابى دارد ، هر آينه دوست داشت كه پيوسته بيمار باشد تا آن گاه كه پروردگارش را ملاقات كند .
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : اگر مؤمن مى دانست كه در مصيبتها چه پاداشى براى او نهفته است ، آرزو مى كرد كه با قيچى تكّه تكّه شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : مصيبتى را كه نعمت شكيبايى در برابر آن به تو داده شده و به سبب آن مستوجب ثواب الهى هستى ، هرگز مصيبت به شمار مياور ؛ بلكه مصيبت آن است كه مصيبت زده بر اثر نا شكيبى به هنگام آمدن مصيبت ، از اجر و ثواب آن محروم شود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر مردى كه به دردى گرفتار شود و شكيبايى ورزد و آن را در راه خدا به شمار آورد ، خداوند اجر هزار شهيد را برايش رقم زند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر يك از شيعيان ما كه گرفتار شود و شكيبايى ورزد ، اجر هزار شهيد دارد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

اَللّهَ اَللّهَ فِى الصَّلاةِ فَاِنَّها عَمُودُ دِينِكُمْ؛

خدا را! خدا را! درباره نماز، كه ستون دين شماست.

نهج البلاغه: ن 47، ص 978

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461