عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

همراهى

امام على عليه السلام : همراهى با بدان ، بدى مى آورد؛ مانند باد كه هرگاه بر چيز بد بو بگذرد، بويش را با خود جا به جا مى كند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : همراهى با احمق ، مايه شكنجه روح است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : همراهى با دوست خردمند ، روح را زندگى (طراوت) مى بخشد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : همراهى با بدان ، موجب بدگمانى به نيكان مى شود .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : در هر مصاحبتى ، گزينشى [از اخلاق و رفتار ]وجود دارد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : براى آزمودن [افراد] ، همنشينى بس است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هرچه همنشينى بيشتر به درازا كشد ، حرمت [دوستى] استوارتر شود .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هيچ چيز به اندازه همنشينى با نيكان، آدمى را به خوبى فرا نمى خواند و از بدى نمى رهاند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : دريغ داشتن خيرِ خود [از ديگرى ]باعث همنشينى [اش] با ديگران مى شود .

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419