عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

تشويق به راستى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر شما باد راستى كه آن درى از درهاى بهشت است .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زيبايى [باطنى ]، به گفتار درست با حق است ، و كمال، به نيك كردارى است با صدق .

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : راستى، مبارك است و دروغ، شوم .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : راستى ، جان سخن است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : راستى ، كمال بزرگوارى است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : راستى ، برادر عدالت است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : راستى ، زبان حق است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : راستى ، بهترين سخن است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : راستى، تو را نجات مى دهد ، هرچند از آن بيمناك باشى و دروغ، تو را نابود مى كند ، گر چه از آن خطرى براى خود حسّ نكنى .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : راستى، مايه درستى هر چيزى است ؛ دروغ، مايه تباهى هر چيزى است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : راستى، امانتدارى است ، و دروغ، خيانت .

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : هان! راستگو باشيد ؛ زيرا خداوند با كسى است كه راستگو باشد .

پرینت احادیث

امام باقر عليه السلام : پيش از گفتار (آموختن حديث) راستگويى را بياموزيد .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : راستى ، ارجمندى است .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : زيورِ سخن ، راستى است .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : هركه زبانش راست باشد ، كردارش پاكيزه است .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : از راستى بهتر ، گوينده آن است و از كار خوب خوبتر ، كننده آن .

پرینت احادیث

امام رضا عليه السلام : هركه با مردم رك و راست باشد ، مردم او را ناخوش دارند .

پرینت احادیث 

فاطمه زهرا عليهاالسلام

مَن أصعَدَ إلى اللّه‏ِ خالصَ عبادَتِهِ أهبَطَ اللّه‏ُ عزّوجلّ له أفضَلَ مَصلَحَتِه
هر كه عبادت خالصانه خود را به درگاه خدا فرا برد، خداوند عز و جل بهترين چيزى را كه به صلاح اوست برايش فرو فرستد

تنبيه الخواطر : ج2 ، ص108

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3420