کتابخانه احادیث شیعه

مرزهاى دوستى

امام على عليه السلام : دوست، دوست نباشد مگر آن كه در سه جا مراقب برادرش باشد : در گرفتاريش، در غيابش، و بعد از مردنش .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوست، كسى است كه در نهانش راست باشد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوست راستين، كسى است كه تو را در بر طرف كردن عيبهايت راهنمايى كند، در غيابت مواظب تو باشد و تو را بر خودش ترجيح دهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوست، كسى است كه بازدارنده از ستم و تجاوز باشد و يارى كننده بر نيكويى و احسان .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : صديق (دوست راستين) را صديق ناميده اند، چون با تو و عيبهايت، صادقانه برخورد مى كند . هر كه چنين باشد، به او اعتماد كن كه او دوست راستين است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برادرِ راستين تو كسى است كه خود را سپر تو گرداند و تو را بر مال و فرزند و زن خويش ترجيح دهد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دوستِ تو كسى است كه [از بديها ]بازَت دارد، و دشمنت كسى است كه ترا [به كارهاى بد ]تحريك كند .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : دوستى مرزهايى دارد كه هر كس همه يا برخى از آنها را داشته باشد، دوست است و گر نه او را اصلاً دوست مشمار: نخست اين كه ظاهر و باطنش با تو يكى باشد؛ دوم اين كه آبروى تو را آبروى خودش داند و عيب و بى آبرويى تو را عيب و بى آبرويى خودش؛ سوم اين كه مقام و مال او را نسبت به تو عوض نكند؛ چهارم اين كه هر كمكى از دستش بر مى آيد از تو دريغ نكند؛ و پنجم كه در بردارنده همه اين خصلتهاست، اين كه در هنگام گرفتارى ها تو را تنها نگذارد .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق عليه ‏السلام : :

يَعيشُ النّاسُ بِاِحْسانِهِمْ اَكْثَرَ مِمّا يَعيشونَ بِاَعْمارِهِمْ وَ يَموتون بِذُنوبِهِمْ اَكْثَرَ مِمّا يَموتونَ بِآجالِهِمْ؛

مردم، بيشتر از آن‏كه با عمر خود زندگى كنند، با احسان و نيكوكارى خود زندگى مى‏ كنند و بيشتر از آن‏كه با اجل خود بميرند، بر اثر گناهان خود مى‏ ميرند.

دعوات الراوندى: ص 291، ح 33

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3459