کتابخانه احادیث شیعه

برترين صدقه

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به سؤال از برترين صدقه ـ فرمود : اين كه وقتى سالم و تنگ چشم هستى، [يعنى] به زندگى اميدوارى و مى ترسى به فقر دچار شوى ، صدقه بدهى و نگذارى تا وقتى كه جانت به لب رسيد (در آستانه مرگ قرار گرفتى) بگويى : اين قدر، مال فلان باشد و آن قدر، مال بهمان . چون در آن هنگام [خواهى نخواهى ]مال ديگرى خواهد بود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به سؤال از برترين صدقه ـ فرمود : آن چه شخص تنگ دست در توان دارد و در نهان به نيازمندى مى دهد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين مردم كسى است كه هر چه در توان دارد عطا مى كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين صدقه ، صدقه نهانى دادن به فقير است و ايثار تنگ دست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين صدقه ، صدقه زبان است كه با آن از ريختن خونها جلوگيرى كنى و پيشامد ناخوشايند را دفع كنى و به برادر مسلمانت سودى برسانى.
نمایش منبع
كنز العمال ـ به نقل از سمرة ـ : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله فرمود: برترين[صدقه]،صدقه زبان است . عرض شد: يا رسول اللّه ! صدقه زبان چيست؟ فرمود : ميانجيگرى كردن تا با آن اسيرى را آزاد كنى و خونى را از به ناحق ريختن حفظ كنى و به برادرت خوبيى برسانى و پيشامد ناگوارى را دفع نمايى .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هيچ صدقه اى برتر از گفتنِ حق نيست .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين صدقه اين است كه شخص مسلمان علمى بياموزد و سپس آن را به برادر مسلمان خود ياد دهد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين صدقه ، نگهداشتن زبان است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سوگند به خدايى كه جانم در دست اوست ، مردم هيچ انفاقى نكردند كه دوست داشتنى تر از گفتار نيك باشد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ در پاسخ به پرسش از برترين صدقه ـ فرمود : صدقه اى كه به خويشاوند كينه ورز داده شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين صدقه ، صدقه اى است كه به اسيرى كه چشمانش از گرسنگى تيره و تار شده ، داده شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين صدقه ، سايه خيمه اى است كه در جهاد براى خدا بر پا مى شود .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : برترين صدقه ، صدقه اى كه در ماه رمضان داده شود .
نمایش منبع
امام باقر يا امام صادق عليهما السلام ـ در پاسخ به سؤال از برترين صدقه ـ فرمود : آنچه تنگ دست در توان دارد و مى بخشد ؛ نشنيده اى اين سخن خداى عزّ و جلّ را كه: «و ديگران را بر خويشتن ترجيح دهند ، هر چند خود نيازمندند»؟ آيا در زمينه صدقه برتر از اين به نظرت مى آيد؟!
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : صدقه دادن براى توانگر آسان است ، اما خداوند عزّ و جلّ كسى را كه اندك مالى دارد [و همان را ايثار مى كند] ستوده و فرموده است : «و ديگران را بر خود بر مى گزينند هرچند خود نيازمندند» .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : بهترين صدقه ، خنك كردن جگر تفتيده است .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : كمك تو به ناتوان ، از بهترين صدقه هاست .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام علی علیه السلام : :

أَلْمُـرُوَّةُ تَمْنَعُ مِنْ كُلِّ دَنِيَّةٍ؛

مـــروّت، انسان را از هرگونه پستى باز مى ‏دارد.

ميزان الحكمة: ج9، ص110

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454