کتابخانه احادیث شیعه

اهميت آشتى دادن مردم

امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه: «و خدا را دستاويز سوگندهاى خود قرار مدهيد. . .» ـ فرمود : هرگاه از تو خواسته شد كه ميان دو تن صلح دهى ، نگو : سوگند خورده ام كه اين كار را نكنم .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آيا شما را به چيزى با فضيلت تر از نماز و روزه و صدقه (زكات) آگاه نكنم؟ آن چيز اصلاح ميان مردم است ؛ زيرا اختلاف و خصومت ميان مردم مُهلك و دين برانداز است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به أبو أيوب ـ فرمود : اى ابو ايّوب! آيا تو را به صدقه اى كه خدا و رسول او آن را دوست دارند ، آگاه و راهنمايى نكنم؟ [آن صدقه اين است كه ]هرگاه مردم با هم بد شدند و از يكديگر دورى كردند ، ميان آنها را اصلاح كنى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر اصلاح ميان مؤمنان و پرهيزگاران، مداومت كنيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كوشش در راه ايجاد آشتى ميان عموم مردم (اصلاح و بهبود وضع آنان) از كمال نيك بختى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه مخالفان را اصلاح كند، به مقصود خود برسد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : اصلاح ميان مردم، هر گاه با هم دچار خصومت شوند و نزديك كردن آنها به يكديگر، هرگاه از هم دور گردند ، صدقه اى است كه خداوند آن را دوست دارد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ به مفضّل ـ فرمود : هرگاه ميان دو نفر از شيعيان ما نزاعى [بر سر مالى] ديدى آن [وجه] را از مال من بپرداز [و ميان آنان اصلاح كن] .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام : :

إنّي اُحَذِّرُكُمُ الدُّنيا ؛ فَإِنَّها حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، حُفَّت بِالشَّهَواتِ ، وتَحَبَّبَت بِالعاجِلَةِ ، وراقَتبِالقَليلِ ، وتَحَلَّت بِالآمالِ ، وتَزَيَّنَت بِالغُرورِ . لا تَدومُ حَبرَتُها، ولا تُؤمَنُ فَجعَتُها ، غَرّارَةٌ ضَرّارَةٌ ، حائِلَةٌ زائِلَةٌ ، نافِدَةٌ بائِدَةٌ ، أكّالَةٌ غَوّالَةٌ؛

من، شما را از دنيا برحذر مى‏دارم؛ زيرا كه دنيا شيرين و خرّم است و تمايلات نفسانى آن را در ميان گرفته است؛ با لذّت‏هاى زودگذرش دل مى‏بَرَد و با [متاع] اندكِ خود ، جلوه‏ گرى مى‏كند؛ به آرزوها آراسته است و با زيور فريب، خود را مى‏آرايد؛ ناز و نعمتش پايدار نيست و از مصائب آن، ايمنى نيست؛ گول زننده است و آسيب ‏رسان؛ دگرگون شونده است و زوال‏ پذير؛ پايان‏ پذير است و نابود شونده؛ آدمخوار است و مرگبار.

تحف العقول ، ص 180

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454