کتابخانه احادیث شیعه

ثمرات خاموشى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بر تو باد به خاموشى بسيار كه آن موجب طرد شيطان است و در كار دينَت ياور تو .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هرگاه مؤمن را خاموش ديديد ، به او نزديك شويد كه به او حكمت القا مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : سكوتِ بسيار ، هيبت مى آورد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در وصيّت خود پيش از رحلت ـ فرمود : به خاموشى چنگ در زَن تا سالم مانى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خاموشى، حكمت در پى دارد و سكوت، سلامت .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اگر در سخن گفتن بلاغت باشد ، در خاموشى ايمنى از لغزش است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هيچ نگهبانى ، حفظ كننده تر از خاموشى نيست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خاموشى پيشه كن؛ زيرا، كمترين سود آن، سالم ماندن است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خاموشى گزين تا به سلامت مانى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همواره خاموش باش تا كار تو بالا گيرد (به جايگاهى بلند دست يابى) .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خاموشى، زيور دانش است و نشانه بردبارى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خاموشى، خلعتِ وقار بر تو مى پوشاند و زحمت پوزش خواهى را از دوش تو بر مى دارد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خاموشى ، باغستان انديشه است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خاموشى پيشه كن تا كه انديشه ات پوشيده ماند (روشنايى گيرد) .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بر خاموشيت بيفزاى تا انديشه ات فزونى گيرد و دلت نورانى شود و مردم از دست تو به سلامت مانند .
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : در بسيارى جاها ، خاموشى، ياورى نيكو است ؛ هرچند سخنور باشى .
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام : آدم خموش ، پر هيبت است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : خاموشى، گنجى سرشار است و زيورِ بردبار و پوششِ نادان .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : راهنماىِ خردمند، انديشيدن است و راهنماىِ انديشيدن، خاموشى.
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : خاموشى، يكى از درهاى حكمت است ، خاموشى، محبّت مى آورد ، خاموشى، راهنماى آدمى به هر خير و خوبى است .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام حسن مجتبی عليه السلام : :

صاحِبِ النّاسَ مِثلَ ما تُحِبُّ أن يُصاحِبوكَ بهِ؛

با مردم آن گونه رفتار كن كه دوست دارى با تو رفتار كنند.

أعلام الدين ، ٢٩٧

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454