کتابخانه احادیث شیعه

نكوهش زياد خنديدن

داوود عليه السلام ـ به سليمان عليه السلام ـ فرمود : فرزندم! زنهار از خنده بسيار ؛ چون زياد خنديدن ، بنده را در روز قيامت حقير (فقير) مى كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : زنهار از خنده زياد ، كه آن دل را مى ميراند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خنده زياد ، ايمان را محو مى كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر آنچه را من مى دانم شما نيز مى دانستيد ، قطعا كم مى خنديديد و بسيار مى گريستيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه زياد بخندد ، ابّهتش از بين برود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه زياد بخندد ، دلش بميرد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خنده زياد ، همنشين را مى رماند و موجب عيب [شخص ]رئيس مى شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خنده زيادِ آدمى ، وقار او را از بين مى برد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : چه بسيار كسانى كه از روى لهو، بسيار مى خندند و در روز قيامت بسيار گريانند و چه بسيار كسانى كه بر گناهان خويش بسيار مى گريند و ترسانند ، امّا روز قيامت در بهشت، بسيار شادمان و خندانند .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه ‏السلام :

فَتَزَوَّدُوا فِى اَيّامِ الْفَناءِ لاَِيّامِ الْبَقاءِ

مردم ! در روزهاى فناپذير، براى روزگار جاودان، توشه برگيريد

نهج البلاغه : خ 157، ص 462

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454