کتابخانه احادیث شیعه

فضيلت مستضعفان

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آيا شما را از شاهان بهشتيان خبر ندهم؟ هر ناتوان مستضعفى.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آيا شما را از بدترين بندگان خدا آگاه نسازم؟ درشت خوى متكبر ؛ آيا شما را از بهترين بندگان خدا آگاه نسازم؟ ناتوان مستضعف .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در توصيف پيامبران ـ فرمود : آنان گروهى مستضعف بودند . خداوند آنها را به گرسنگى آزمود و به سختى گرفتارشان ساخت و در جاهاى ترسناك امتحانشان كرد و آنان را با ناملايمات خالص و پاك گردانيد . بنا بر اين ، خشنودى و خشم خدا را به مال و فرزند مپنداريد، كه اين ناشى از نادانى به موارد آزمايش و امتحان به گاه بى نيازى و داشتن قدرت است . خداوند سبحان فرموده است : «آيا گمان مى كنند كه با مال و فرزندانى كه به آنان مى بخشيم در نيكويى به ايشان مى شتابيم؟ نه ، نمى فهمند» . خداوند سبحان بندگانِ خود بزرگ بينش را با دوستان خود، كه در نظر ايشان مستضعف و ناتوانند ، مى آزمايد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در توصيف پيامبران ـ فرمود : امّا خداوند سبحان، فرستادگان خود را صاحبان اراده اى نيرومند قرار داد ، كه به ظاهر ضعيف و فقيرند ؛ قناعتى عطايشان فرمود كه دلها و ديدگان را از بى نيازى پر مى سازد و فقرى كه چشمها و گوشها را لبريز از آزار و ناراحتى مى كند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در گذشته برادرى دينى داشتم ··· كه ناتوان و مستضعف بود و چون گاهِ كار و كوشش مى رسيد ، همانند شير بيشه و مار گَرزه بود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام : :

إنّي اُحَذِّرُكُمُ الدُّنيا ؛ فَإِنَّها حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، حُفَّت بِالشَّهَواتِ ، وتَحَبَّبَت بِالعاجِلَةِ ، وراقَتبِالقَليلِ ، وتَحَلَّت بِالآمالِ ، وتَزَيَّنَت بِالغُرورِ . لا تَدومُ حَبرَتُها، ولا تُؤمَنُ فَجعَتُها ، غَرّارَةٌ ضَرّارَةٌ ، حائِلَةٌ زائِلَةٌ ، نافِدَةٌ بائِدَةٌ ، أكّالَةٌ غَوّالَةٌ؛

من، شما را از دنيا برحذر مى‏دارم؛ زيرا كه دنيا شيرين و خرّم است و تمايلات نفسانى آن را در ميان گرفته است؛ با لذّت‏هاى زودگذرش دل مى‏بَرَد و با [متاع] اندكِ خود ، جلوه‏ گرى مى‏كند؛ به آرزوها آراسته است و با زيور فريب، خود را مى‏آرايد؛ ناز و نعمتش پايدار نيست و از مصائب آن، ايمنى نيست؛ گول زننده است و آسيب ‏رسان؛ دگرگون شونده است و زوال‏ پذير؛ پايان‏ پذير است و نابود شونده؛ آدمخوار است و مرگبار.

تحف العقول ، ص 180

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454