کتابخانه احادیث شیعه

موجبات گمراهى

امام على عليه السلام : هر ضلالتى ، علّتى دارد و براى هر پيمان شكنى ، شبهه اى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بدانيد كه شرايع دين يكنواخت است و راههايش مستقيم . هركه در اين راهها قدم گذاشت [به هدف ]رسيد و سود برد و هركه از پيمودن آنها باز ايستاد، گمراه و پشيمان شد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در نامه خود به معاويه ـ نوشت : اما بعد ، اندرزنامه اى وصله پينه شده ، و نامه اى مطنطن از تو به من رسيد ؛ نامه اى كه با گمراهى خود آن را آراسته اى و از روى بد سگالى براى من فرستاده اى . اين نامه مردى است كه نه ديده اى دارد كه راه را نشانش دهد و نه رهبرى دارد كه راهنماييش كند ؛ بلكه هواى نفْس او را فرا خوانده و او به دعوت آن پاسخ مثبت داده و گمراهى، زمامش را برگرفته و او در پى آن روان شده است و از اين رو سخنان ياوه مى بافد و گمراه و خطاكار است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : به اهل بيت پيامبرتان بنگريد و از راه و روش آنان جدا نشويد ··· از آنان پيشى نگيريد كه گمراه مى شويد و از ايشان عقب نمانيد كه به هلاكت مى افتيد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه را هدايتِ حق، به راه درست نياورَد ، گمراهى او را به هلاكت كشاند .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه از روى نابخردى، بسيار بستيزد ، كوردلى او در دريافت حق بپايد و هركه از راه حق بيرون شود ، خوبى، در نظرش بدى و بدى، در نظرش خوبى جلوه كند و از مستىِ گمراهى سرمست شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه از غير هدايت الهى راه جويد ، گمراه شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه از راهنمايى خدا هدايت جويد ، خداوند راه درست را به او نشان دهد و هركه از غير راهنمايى خداى سبحان راه بجويد ، گمراه شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه از كسى كه خود گمراه است راهنمايى خواهد ، گمراه شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه از گمراه راهنمايى جويد ، راه راست را نيابد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كس هدايت را از كسى كه اهل آن نيست بخواهد ، گمراه شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه فريفته دعوت كنندگانِ به هوى و هوس شود ، قطعا گمراه شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام : :

إنّي اُحَذِّرُكُمُ الدُّنيا ؛ فَإِنَّها حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، حُفَّت بِالشَّهَواتِ ، وتَحَبَّبَت بِالعاجِلَةِ ، وراقَتبِالقَليلِ ، وتَحَلَّت بِالآمالِ ، وتَزَيَّنَت بِالغُرورِ . لا تَدومُ حَبرَتُها، ولا تُؤمَنُ فَجعَتُها ، غَرّارَةٌ ضَرّارَةٌ ، حائِلَةٌ زائِلَةٌ ، نافِدَةٌ بائِدَةٌ ، أكّالَةٌ غَوّالَةٌ؛

من، شما را از دنيا برحذر مى‏دارم؛ زيرا كه دنيا شيرين و خرّم است و تمايلات نفسانى آن را در ميان گرفته است؛ با لذّت‏هاى زودگذرش دل مى‏بَرَد و با [متاع] اندكِ خود ، جلوه‏ گرى مى‏كند؛ به آرزوها آراسته است و با زيور فريب، خود را مى‏آرايد؛ ناز و نعمتش پايدار نيست و از مصائب آن، ايمنى نيست؛ گول زننده است و آسيب ‏رسان؛ دگرگون شونده است و زوال‏ پذير؛ پايان‏ پذير است و نابود شونده؛ آدمخوار است و مرگبار.

تحف العقول ، ص 180

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454