عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

طمع و پارسايى

امام على عليه السلام : با پارسايى ، به جنگ طمع برويد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ترك طمع، رأس پارسايى است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اندكى طمع ، پارسايى بسيار را تباه مى كند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه به طمع چسبيده پارسايى را از دست داد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چگونه مالك پارسايى باشد، كسى كه مملوك طمع است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى و طمع ، با هم جمع نمى شوند .

پرینت احادیث 

امام صادق عليه ‏السلام :

لا تَكسَلوا في طَلَبِ مَعايِشِكُم؛ فَإِنَّ آباءَنا كانوا يَركُضونَ فيها و يَطلُبونَها؛
در طلب معاش خود كاهلى نكنيد كه پدران ما براى آن ‏مى‏دويدند و آن را جستجو مى‏كردند.

الفقيه : 3 / 157 / 3576

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3454