عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

طمع و پارسايى

امام على عليه السلام : با پارسايى ، به جنگ طمع برويد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : ترك طمع، رأس پارسايى است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : اندكى طمع ، پارسايى بسيار را تباه مى كند .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هركه به طمع چسبيده پارسايى را از دست داد .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : چگونه مالك پارسايى باشد، كسى كه مملوك طمع است .

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : پارسايى و طمع ، با هم جمع نمى شوند .

پرینت احادیث 

امام علی علیه السلام

اَحـْسـِنـُوا تـِلاوَةَ الْقـُرْآنِ فـَاِنَّهُ اَنـْفـَعُ الْقـَصـَصِ وَاسـْتـَشـْفـُوا بـِهِ فـَاِنَّهُ شـِفـاءُ الصُّدُورِ
قرآن را نيكو تلاوت كنيد كه سودمندترين داستانها است و از آن شفا بجوييد كه شفاى سينه ها است

شرح غررالحكم : ج 2، ص 657

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3419