کتابخانه احادیث شیعه

برترين طاعتها

امام على عليه السلام : برترين طاعتها ، ترك لذّتها [ى نامشروع ] است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين طاعتها ، كناره گرفتن از لذّتها[ى نامشروع ]است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين پارسايى ، دورى كردن از شهوتهاست .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام هادی عليه ‏السلام : :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛

نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454