کتابخانه احادیث شیعه

عطر

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بوىِ خوش ، قلب را تقويت مى كند .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بوىِ خوش ، قلب را تقويت مى كند و بر نيروى جنسى مى افزايد .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هركه براى خدا ، خود را خوشبو كند، در روز قيامت بويش خوشتر از مشك است و هركه براى جز خدا خوشبو كند ، در روز قيامت بويش گندتر از مردار است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عِطر و بوى خوش ، [مايه ]شادمانى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيامبر صلى الله عليه و آله عطر و شيرينى را [كه به ايشان تعارف مى شد] ردّ نمى كرد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : عثمان بن مظعون به رسول خدا صلى الله عليه و آله عرض كرد : مى خواهم استفاده از عطر و چند چيز ديگر را [ كه نام برد ]كنار بگذارم . رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود : عطر را كنار نگذار ؛ زيرا فرشتگان بوى خوش مؤمن را مى بويند ؛ بنا بر اين ، [دست كم ]در روزهاى جمعه از بوى خوش استفاده كن .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : رسول خدا صلى الله عليه و آله براى عطر بيشتر از غذا خرج مى كرد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام ـ هرگاه كه روزه داشت و به خود عطر مى زد ـ مى فرمود : بوى خوش تحفه روزه دار است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : عطر زدن از سنّتهاى پيامبران است .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : كسى كه روزه دارد ، اگر در اول روز به خود عطر زند ، عقلش را از دست نمى دهد .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هركه در آغاز روز به خود عطر زند ، تا شب عقلش با او خواهد بود .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : به امير المؤمنين عليه السلام روغنى معطّر تعارف شد . آن حضرت با آن كه تدهين كرده بود ، دوباره تدهين كرد و فرمود : ما بوى خوش را ردّ نمى كنيم .
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : شايسته است كه مرد هر روز از بوى خوش استفاده كند ؛ اگر هر روز نتوانست ، يك روز در ميان عطر زند و چنانچه اين هم مقدورش نبود جمعه ها را ترك نكند .
نمایش منبع
امام رضا عليه السلام : عطر زدن از اخلاق پيامبران است .
نمایش منبع
سنن النسائى ـ به نقل از أنس بن مالك ـ : هرگاه عطرى به رسول خدا صلى الله عليه و آله داده مى شد، آن را ردّ نمى كرد.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام على عليه‏ السلام : :

إنّي اُحَذِّرُكُمُ الدُّنيا ؛ فَإِنَّها حُلوَةٌ خَضِرَةٌ، حُفَّت بِالشَّهَواتِ ، وتَحَبَّبَت بِالعاجِلَةِ ، وراقَتبِالقَليلِ ، وتَحَلَّت بِالآمالِ ، وتَزَيَّنَت بِالغُرورِ . لا تَدومُ حَبرَتُها، ولا تُؤمَنُ فَجعَتُها ، غَرّارَةٌ ضَرّارَةٌ ، حائِلَةٌ زائِلَةٌ ، نافِدَةٌ بائِدَةٌ ، أكّالَةٌ غَوّالَةٌ؛

من، شما را از دنيا برحذر مى‏دارم؛ زيرا كه دنيا شيرين و خرّم است و تمايلات نفسانى آن را در ميان گرفته است؛ با لذّت‏هاى زودگذرش دل مى‏بَرَد و با [متاع] اندكِ خود ، جلوه‏ گرى مى‏كند؛ به آرزوها آراسته است و با زيور فريب، خود را مى‏آرايد؛ ناز و نعمتش پايدار نيست و از مصائب آن، ايمنى نيست؛ گول زننده است و آسيب ‏رسان؛ دگرگون شونده است و زوال‏ پذير؛ پايان‏ پذير است و نابود شونده؛ آدمخوار است و مرگبار.

تحف العقول ، ص 180

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454