کتابخانه احادیث شیعه

كاميابى و پيروزى

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : پيروزى ، در گرو اراده قاطع و دورانديشى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيروزى در گرو دورانديشى است و دورانديشى در به كار انداختن رأى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ريشه دلاورى ، توانمندى است و ميوه اش ، پيروزى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : صبر ، يكى از دو ظفر است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در سفارش به فرزند خود حسن عليه السلام ـ فرمود : با دشمن خود به احسان و بخشش رفتار كن ، كه اين شيرين ترين پيروزى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : رفتار بزرگوارانه با دشمن ، يكى از دو پيروزى است .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : كسى كه جوياى خوبى باشد ، به آن دست يابد . كسى كه بر مركب بدى سوار شود ، به آن دست يابد .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه بر خشم خويش چيره آيد ، بر شيطان پيروز شود و هر كه خشم، زمام اختيارش را به دست گيرد ، شيطان بر او پيروز شود .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : براى مقابله با دشمنت منتظر توانايى يافتن بر او و به دست آمدن فرصت باش ، در اين صورت پيروز مى شوى .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از پيروزى سرمست مشو ؛ زيرا كه از پيروزى زمانه بر خود در امان نيستى .
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر كه بردبار باشد ، پيروز مى شود .
نمایش منبع
حدیث روز 

پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله :

مَن كان أكثرُ همّهِ نيلَ الشّهَواتِ نُزِعَ مِن قلبهِ حلاوةُ الإيمانِ

هر كس بيشترين همّ و غمش رسيدن به خواهشهاى نفسانى باشد، حلاوت ايمان از قلبش گرفته مى ‏شود

تنبيه الخواطر :ج2 ، ص116

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454