کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

انتقام گرفتن از ظالم به وسيله ظالم

امام باقر عليه السلام : خداوند هيچگاه از ستمگر انتقام نگرفت ، مگر به وسيله ستمگرى ديگر و اين سخن خداوند عزّ و جلّ است كه فرمود : «و بدين سان ستمگران را به سزاى اعمالى كه مى كنند بر يكديگر مسلّط مى سازيم» .
نمایش منبع
حدیث روز 

امام هادی عليه ‏السلام : :

الجاهِلُ أسِيرُ لِسانِهِ؛

نادان، اسير زبان خود است.

الدرّة الباهرة :ص ٤١

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454