کتابخانه احادیث شیعه

برنيامدن از عهده عبادت خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خداوند عزّ و جلّ فرموده است : آنها كه براى ثواب من عمل مى كنند، نبايد به اعمالى كه انجام مى دهند تكيه كنند؛ زيرا اگر همه عمر در عبادت من بكوشند و خود را به رنج و زحمت اندازند، باز حقّ آن را ادا نكنند و به كُنه عبادت من ، كه در طلب كرامت من مى گزارند ، نرسند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در توصيف فرشتگان ـ فرمود : آنان با همه مقام و منزلتى كه نزد تو دارند و با اين كه همه دلخواهشان منحصر در توست و با وجود كثرت طاعتشان از تو و اندك بودن غفلتشان از امر تو، اگر كُنه آنچه كه از تو بر آنان پوشيده است مشاهده كنند، بى گمان اعمال خود را ناچيز شمارند و خويشتن را سرزنش كنند و پى برند كه تو را چنان كه شايسته عبادت توست عبادت نكرده اند ، و آن سان كه سزاوار فرمانبرى از توست فرمان نبرده اند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ درباره آفرينش فرشتگان ـ فرمود : آنان با همه منزلتى كه نزد تو دارند و طاعتى كه مى كنند و جايگاهى كه نزدت دارند و كمتر از كار تو غافل و بى خبرند، اگر آنچه را از [عظمت] تو بر آنها پوشيده است مشاهده كنند، هر آينه اعمال خود را ناچيز شمارند و خويشتن را سرزنش نمايند و دريابند كه تو را ، چنان كه حقّ توست بندگى نكرده اند. پاك و منزّهى تو، اى آفريدگار و اى معبود!
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در مناجات ـ گفت : الهى! اگر تو جز به كسانى كه در طاعت تو مى كوشند رحم نمى كنى، پس تقصيركاران به سوى چه كسى بگريزند؟ و اگر جز از كسانى كه سخت كوشند نمى پذيرى ، پس كوتاهى كنندگان به چه كسى پناه برند؟
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام ـ به جابر ـ فرمود : اى جابر! خداوند تو را از كاستى و تقصير بيرون نَبَرد .حديث
نمایش منبع
امام كاظم عليه السلام : همواره بكوش و خود را در عبادت و طاعت خداوند عزّ و جلّ بى تقصير مدان؛ زيرا خداوند آن گونه كه شايسته عبادت اوست ، عبادت نمى شود.
نمایش منبع
الكافى ـ به نقل از فضل بن يونس ـ : امام كاظم عليه السلام فرمود : بسيار بگو: خدايا! مرا از عاريه داران قرار مده و از حدّ تقصير بيرونم مبر. عرض كردم: معناى «عاريه داران، را مى دانم؛ كه شخصى دين را به طور عاريه مى گيرد و سپس از آن خارج مى شود. اما معناى «مرا از حد تقصير بيرونم مبر» چيست؟ حضرت فرمود: هر كارى كه براى خدا انجام مى دهى خود را در آن مقصّر بدان؛ زيرا همه مردم در كارهايى كه براى خدا مى كنند، مقصّر هستند، مگر كسى كه خداوند عزّ و جلّ نِگَهش دارد.
نمایش منبع
حدیث روز 

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

أحَبُّ الأعمالِ إلَى اللّه‏ِ سُرورٌ (الذي) تُدخِلُهُ عَلَى المُؤمِنِ، تَطرُدُ عَنهُ جَوعَتَهُ أو تَكشِفُ عَنهُ كُربَتَهُ؛

محبوبترين كارها در پيشگاه خدا، شاديى است كه به مؤمن رسانى، گرسنگيش را بر طرف سازى يا اندوهش را بزدايى.

كافي : 2 / 191 / 11

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454