کتابخانه احادیث شیعه

درس گرفتن از عبرتها

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : عبرت گيريد كه در ميان پيشينيان شما درسهاى عبرت هست .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اى بندگان خدا! از عبرتهاى سودمند درس گيريد و از نشانه هاى درخشان عبرت آموزيد و از هشدارهاى رسا متنبّه شويد (از گناهان باز ايستيد) .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : از كسانى مباش كه بدون كار، به آخرت چشم اميد دوخته است··· عبرتها را بيان مى كند، اما خود از آنها درس نمى گيرد، در اندرز دادن به ديگران مى كوشد، و خود پند نمى آموزد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خداى رحمت كند بنده اى را كه بينديشد و عبرت گيرد؛ پس، رفتن آنچه را كه رفته و فرا رسيدن آنچه را كه فرا رسيده است، ببيند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : عبرت ها بر شما آشكار گشته و با عوامل بازدارنده نهى شده ايد و پس از فرستادگان آسمان (فرشتگان) كسى جز بشر پيام خدا را ابلاغ نمى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : مؤمن دنيا را با ديده عبرت مى نگرد و از روى ناچارى، از آن خوراك بر مى گيرد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : برترين خرد، عبرت گرفتن است و برترين دورانديشى، احتياط كردن و پشتيبان جُستن است و بزرگترين بي خردى، فريب خوردن (و غفلت) است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : با بصيرت است، كه عبرت آموختن حاصل مى شود.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دستاوردِ خرد، پند گرفتن و احتياط است و دستاورد نابخردى، غفلت و فريب خوردگى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه نابخرد باشد، پند گرفتنش اندك است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هركه از دگرگونيها و پيشامدهاى زمانه درس نگيرد، سرزنش در او كارگر نباشد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : شما را به تقواى الهى سفارش مى كنم ··· با آن بيماريها را درمان كنيد و با آن به پيشواز مرگ رويد و از كسانى كه آن را فرو گذاشتند، عبرت گيريد و مبادا مايه عبرت كسانى شويد كه راه تقوا در پيش مى گيرند.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام صادق علیه السلام : :

طَلَبتُ فَراغَ القلبِ فوَجَدتُهُ في قِلَّةِ المالِ؛

آسايش دل را جستجو كردم و آن را در كمى مال و ثروت يافتم.

مستدرك الوسائل: ج12، ص174، ح13810

چهل حدیث « سیره صادقی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3461